communicatiestrategie

Communicatiestrategie

 Duurzame Communicatie

Hoewel communicatie rondom het reduceren van kosten misschien vreemd lijkt, is de communicatie rondom het verduurzamen van uw bedrijf absoluut een winstpunt!

Daarom beginnen wij al met communiceren over uw plannen, wanneer dit nog plannen zijn. Zodat we uw klanten, medewerkers en andere geïnteresseerden informeren over uw duurzame bedrijfsstrategie, die goed is voor de leefomgeving, uw bedrijf en de mensen die met u werken.

PR = Personal Relations

Bij neutral | company geloven we in H2H (human 2 human) doelgroepen. Grote of kleine bedrijven, innovatieve of traditioneel, of misschien wel een combinatie van beide. Bedrijven hebben een overeenkomst. Ze worden geleid en gevoerd door mensen. Mensen met oog voor winst en hart voor de omgeving.
B2B bestaat in onze ogen niet. Mensen werken met elkaar, bedrijven niet. Het is dus belangrijk om oog te houden voor de mens achter en in de onderneming, de mens achter de klant en leverancier. neutral | company denkt in connecties en aansluiting, waarbij campagnes en massale uitingen van secundair belang zijn.

Wanneer je verantwoord onderneemt, geeft je aan dat je staat voor jouw duurzame strategie. Met de nieuwe marketing benader je de markt vanuit de duurzame gedachte, je bouwt persoonlijke relaties, laat zien hoe je met de leefomgeving omgaat en bent ondernemend. Met nieuwe marketing creëer je nieuwe winst.

Goede interne communicatie creëert draagvlak

Een communicatiestrategie gaat over informeren en draagvlak creëren.  Elke verandering binnen uw bedrijf, of deze nu groot is, b.v. een fusie van afdelingen of bedrijven, of klein(er) b.v. het efficiënter laten lopen van een afdeling, u heeft altijd draagvlak nodig van uw medewerkers. Wanneer men weet dat er naar hen geluisterd wordt, dat de meningen van de medewerkers meegenomen worden en beslissingen toegelicht worden, creëert u draagvlak binnen uw bedrijf.

Wederzijds begrip is de eerste stap tot interne samenwerking. Draagvlak creëren betekent ook open blijven staan voor oplossingen vanuit de werkvloer. Door een open communicatiestrategie te hanteren, kunnen oplossingen voor uitdagingen in uw productieproces komen vanuit de mensen die dagelijks in dit proces werken.

Goede externe communicatie verbindt doelgroepen

In een concurrerende markt neemt de klant meestal aan dat uw product/dienst kwalitatief goed is. Uw onderscheidende kracht zit nu in uw bedrijf. De bewuste consument wil naast de productinformatie ook weten hoe uw product tot stand is gekomen en wat uw onderneming doet om haar verantwoordelijkheid te nemen.

Een goede boodschap kan uw klanten hierin tegemoet komen, een communicatiestrategie zorgt ervoor dat uw klanten op de hoogte blijven van de ontwikkelen van uw product, dienst en/of organisatie.

Een communicatieplan draait om een aantal facetten:

  1. boodschap: het verhaal van de onderneming, het product en/of de dienst
  2. doelgroep: de geïnteresseerden aan wie u het verhaal vertelt
  3. middelen: de wijze waarop u uw verhaal vertelt
  4. timing: wanneer vertel je wat
  5. meten: heeft de communicatie effect, wat moeten we aanpassen om het gewenste effect te bereiken