energieadvies

Duurzame Bedrijfsvoering

U heeft de wens uitgesproken om “iets met duurzaamheid” te gaan doen. Of u bent al een eindje op weg met het verduurzamen van uw bedrijfsprocessen.  En vraagt zich af of u deze stappen ook voor u kunt laten werken.

Wij helpen u op weg met uw energiemanagement zodat u een duidelijk duurzamere bedrijfsvoering heeft waarover u kunt communiceren.

Administratief energieadvies

Hier kijken we met u naar uw huidige energierekeningen en aansluitingen, om na te gaan of u bijvoordeel groen en voordelig inkoopt en of u niet teveel betaalt.

  • gezamenlijk opstellen en doornemen reductiedoelstellingen
  • aanbod goedkope groene windenergie
  • installatie digitale meters en uitlezen hiervan
  • abonnement op en inrichten van neutral | dashboard

Technisch energieadvies

Ook gaan we met u en onze partners om de tafel om na te gaan of  u geen onnodig hoog energieverbruik heeft.

  • Energie-inventarisatie
  • Formuleren en doorrekenen reductiemaatregelen
  • Opstellen prestatiecontracten

Energielabel & maatwerkadvies

U gaat verhuizen en heeft een energielabel nodig, of u bent gewoon benieuwd hoe u uw energieverbruik (en daarmee de energiekosten) kunt verlagen?

Werkwijze

Eerst stellen we met u in een intakegesprek vast wat u precies nodig heeft en wat de huidige staat van uw woning is. Daarna stellen we een energie-index op en wordt uw woning gescand op het binnenklimaat en wooncomfort. Hierna worden de mogelijke verbeterpunten van uw woning op het gebied van energieverbruik in kaart gebracht. Vanzelfsprekend houden wij ook bij de officiële rapportage rekening met uw specifieke wensen.

Deze energie-index is 10 jaar geldig en wordt automatische omgezet in een energielabel. Dit energielabel is bij verkoop verplicht bij overdracht bij de notaris.

Ga hier naar meer informatie

Neutral Company