milieucertificering

duurzame bedrijfsvoering, kosten verlaging, beter leefmilieu, certificering
milieucertificering

milieucertificering, een eye opener!

Een milieucertificering is een middel van de overheid om bedrijven over te halen zich bezig te houden met de milieunormen. Nu is dat natuurlijk een mooi streven, maar wij geloven dat de huidige ondernemer ook het verband ziet tussen het maatschappelijk belang (een gezonde leefomgeving) en het ondernemersbelang (van toegevoegde waarde zijn voor de maatschappij, winst maken).

Toch is het voorbereiden op een milieucertificering vaak een echte eye-opener.  Ondernemers staan even stil bij waar hun geld naartoe vloeit (energiekosten, diesel, benzine etc) en hoe ze die kosten onder controle kunnen krijgen.

Om de ondernomen energieacties echt voor je te laten werken is het belangrijk om structureel te communiceren over de stappen die genomen zijn om de CO2-uitstoot terug te brengen en over de resultaten die geboekt zijn te communiceren.  Werknemers, klanten, leveranciers en andere partijen zullen anders naar de organisatie gaan kijken. Deze veranderingen zullen een belangrijk onderdeel zijn in de communicatiestrategie en leiden tot betrokken worden in de diverse aankoopbeslissingen.

Zo gaat men in een paar stappen van milieucertificering, naar kostenverlaging en imagoverbetering.