projecten

Stichting Zonnebank Breda: Infobulletin over Zonnepanelen op grote daken

Stichting Zonnebank heeft zich ten doel gesteld om alle grote daken van Breda met zonnepanelen te bekleden, zodat Breda een van de duurzaamste steden van Nederland wordt. neutral | company mocht bijdragen door de eerste nieuwsbrief na oprichting van de stichting te ontwerpen en van content te voorzien.

Verkade-Vlaardingen B.V. : Voorbereiding CO2 prestatieladder niveau 3

Van de site van Verkade Vlaardingen:

Verkade Vlaardingen werkt als grondwerk- en hoveniersbedrijf veel in en met de natuur. Hierdoor weten wij als geen ander dat ondernemen ook verantwoordelijkheid nemen is voor onze omgeving. Daarom willen we graag duurzaam en transparant ondernemen om waar mogelijk inzicht krijgen in onze CO2 uitstoot en deze reduceren.

Daar zijn we al een tijdje mee bezig. We hebben ons kantoor geïsoleerd, kijken bij aanschaf van ons materieel ook naar het verbruik en denken na bij de manier waarop we met ons materieel omgaan. Maar toch vinden we dat niet genoeg. Om duurzaam te ondernemen, willen wij de CO2 reductie als speerpunt in ons beleid opnemen. Dat betekent dat we bij alles wat we doen een afweging maken, is dit goed voor ons bedrijf en het milieu? Wat kunnen we doen om onze impact te verminderen, terwijl we wel aan een gezond bedrijf blijven werken?

Een van de meer ingrijpende acties binnen dit nieuwe beleid is om ons bedrijf te certificeren op de CO2 prestatieladder (niveau 3). Hierin worden wij begeleid door neutral | company. De werkwijze die deze ladder aanhoudt zorgt ervoor dat we op een andere manier naar onze bedrijfsvoering kijken. We maken bewustere keuzes en gaan efficiënter werken. Een van de keuzes die we maken is om u mee te nemen op onze weg naar een duurzame bedrijfsvoering. Daarom nodigen we u graag uit om onze rapportages te lezen en deelgenoot te worden van dit duurzame avontuur.

Sportpark De Eendracht: Verduurzaming sportpark

gebruikt neutral | dashboard voor energieinventarisatie
Sportpark De Eendracht

Stadsdeel Nieuw-West wil van Sportpark De Eendracht een innovatief, eigentijds en levendig sportpark maken, dat een belangrijke link heeft met de omliggende buurten.
Daarvoor heeft zij een organisatie opgezet die snel kan inspelen op maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Een van deze ontwikkelingen is het verduurzamen van het sportpark. De reden van De Eendracht is tweeledig, men wil niet meer kosten maken dan noodzakelijk. Het bekijken van de accommodaties en het energieverbruik is dan een logische stap. De andere reden is dat de eendracht staat voor sportiviteit, gezondheid, en maatschappelijke betrokkenheid. Zij voelt zich erg betrokken bij een gezonde leefomgeving. Het reduceren van de CO2 emissie van het sportpark draagt daaraan bij. Daarom heeft zij gekozen voor het neutral | dashboard, een energiemagementsysteem dat inzicht geeft in de CO2 emissie en het energieverbruik.

Hard van Brabant: Outdoor sport met respect voor de natuur

copy persbericht
adventure race Hard van Brabant

De Hard van Brabant Adventure Race wordt georganiseerd door de stichting Stimulering Sport en Natuur. Zij hebben als doel het buitensporten te promoten door actieve evenementen te organiseren in de natuur. Natuur is er niet alleen om naar te kijken, maar vooral ook om met zijn allen van te genieten en in te sporten. We zetten graag mensen in beweging. Door middel van een Adventure Race komen de deelnemers op onverwachte plekken en laten we graag heel Brabant zien.

neutral | company draagt stichtingen als “Stimulering Sport en Natuur” een warm hart toe en steunt waar zij kan. Deze keer ging het om het schrijven van een persbericht.

 

 

 

VV Klundert: Inzicht in energieverbruik

VV Klundert

Voetbalvereniging Klundert is een amateurvoetbalvereniging uit Klundert in Noord Brabant opgericht in 1978, na fusering van VVN en OLTO. De club speelt op Sportpark Molenvliet in Klundert, alwaar men de beschikking heeft over drie speelvelden en een trainingsveld.  Als voetbalvereniging binnen Klundert heeft zij een belangrijke maatschappelijke rol, waar zij zich goed van bewust is. VV Klundert wil daarom niet alleen goed voetballen, zij wil ook haar bijdrage leveren aan een schone leefomgeving, zodat ook de toekomstige voetballertjes kunnen blijven genieten van voetbal een mooie buitensport.
Klundert is begonnen met het maken van een energie- inventarisatie, zodat zij precies weet waar haar energieverbruik aan op gaat.

 

Desk Duurzame Voetbalvereniging: Inzicht in energieverbruik

Desk heeft haar duurzame ambitie uitgesproken. Zij wil zo energie neutraal mogelijk werken. Om deze ambitie te bereiken, zijn veel grote en kleine veranderingen nodig, zowel in techniek, als bij de leden.Samen met DEKS heeft neutral | company een energie-inventarisatie gemaakt, en zijn er slimme meters geplaatst om inzicht te krijgen in het huidige verbruik.

Deze gegeven worden in het neutral | dashboard verzameld, en de doelstellingen en maatregelen worden geformuleerd.

Daarnaast onderzoekt DESK samen met neutral | company naar de mogelijkheid om in samenwerking met de lokale verenigingen, lokale bedrijven en de Gemeente een gezamenlijke oplossing om hernieuwbare energie (zonne- en wind) op te wekken en te verdelen. Naast het terugdringen van het energieverbruik, wordt zo de resterende te gebruiken energie duurzaam opgewerkt.

 

KNVB: Voorbereiding CO2 prestatieladder

KNVB chart

De KNVB heeft dankzij het neutral | footprint programma in 2016 van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) en DNV GL het certificaat voor de CO2-Prestatieladder in 2016 uitgereikt gekregen. De KNVB is de eerste sportbond in Nederland met een certificaat voor dit duurzaamheidsinstrument.

Energie besparen

De KNVB pleit voor een duurzamere voetbalsport. Een duurzame sportaccommodatie is niet alleen goed voor het klimaat, het levert de club ook geld op. Denk maar eens aan de kostenbesparing die klimaatvriendelijke producten als ledverlichting, isolatiemateriaal en zonnepanelen oplevert.

De KNVB geeft zelf het goede voorbeeld met het gebruik van de CO2-Prestatieladder. Dit duurzaamheidsinstrument stimuleert bedrijven om energie te besparen en CO2 te reduceren. De KNVB kijkt actief naar wat zij verbruiken aan energie, welk effect dat heeft op het klimaat en hoe zij het energieverbruik kunnen terugdringen.

Media

http://tgthr.nl/nieuws/knvb-eerste-sportbond-met-certificaat-co2-prestatieladder/