energiemonitoring

Inzicht in de energieadministratie kan leiden tot besparing én beter beheer!

Deze besparing komt voor uit een combinatie van:

  1. Reductie energieverbruik
  2. Slimmer omgaan met energie-inkoop

De eerste stap is dan ook het opstellen van energiedoelstellingen. De volgende stap is het monitoren van uw huidige verbruik. Alleen al monitoren en bijsturen maakt verschil. U krijgt grip op energiekosten en besparen op verbruiken door:

  • sneller besparen op contractcapaciteit;
  • beter en sneller zicht op onterechte facturen;
  • Aansturing kostenbesparende maatregelen;

Een goed systeem zorgt onder andere voor inzicht in:

  • energiemanagementinformatie;
  • analyses & rapportage CO2-uitstoot;
  • sluimerverbruik.