CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder, begeleiding op weg naar certificering

neutral | company begeleid bedrijven op weg naar CO2 prestatieladder certificering. Juist de CO2 prestatieladder vraagt naast een nieuwe kijk op de emissiestromen ook een duurzaam communicatieplan. Een plan om aan meerdere partijen op verschillende manieren te laten weten dat dit bedrijf weet wat het uitstoot en wat het eraan doet. Door deze certificering wordt niet alleen op de onderneming zelf gelet, maar ook de stakeholders van het bedrijf wordt gevraagd mee te denken.

met neutral | company krijgt u een andere kijk op uw emissiestromen, wat u eraan kunt doen en hoe u hierover kunt communiceren.

Hoe werken wij?

Eerst bepaalt u op welk niveau u gecertificeerd wilt worden. Vervolgens gaan wij met u na welke emissiestromen er in uw onderneming aanwezig zijn. Wij werken met het neutral |dashboard, een programma waarin alle data tot informatie verwerkt wordt. Samen besluiten wel welke stromen we direct gaan reduceren en op welke stromen we een plan leggen voor de komende periode. Er wordt gekeken naar mogelijk maatregelen, en gemonitord of deze maatregelen werken, en opleveren wat we verwachtten. Daarna worden de rapporten opgesteld. Een Energiereductie Rapport en een duurzaam communicatieplan. Met beide plannen in de hand en een goed geïnformeerde directie / geïnformeerd management zien we uit de audit. Niet als een moment om beoordeeld te worden, maar als een kans om van gedachten te wisselen over emissiestromen. Wat doen we goed, wat beter kan en soms wat beter moet.

Gunningvoordeel bij aanbesteding

Opdrachtgevers die de CO2 emissie willen reduceren, gebruiken de ladder bij aanbestedingen. Het uitgangspunt van de ladder is dat het werk van bedrijven wordt beloond. Een hoge score op de ladder staat garant voor een concreet voordeel in het aanbestedingsproces in de vorm van een – ficitieve – korting op de inschrijfprijs. Dus hoe hoger het niveau (er zijn 5 niveau’s te bereiken) hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningafwegind. De opdrachtgever / aanbestedende partij  bepaalt natuurlijk wel het gunningsvoordeel per niveau van de ladder.

Kostenbesparing op lange termijn

Natuurlijk vergt ook deze certificering, net als alle anderen, een investering in tijd en geld. Natuurlijk zeggen wij graag dat de CO2prestatieladder voor een kostenbesparing staat. Echter is het wel belangrijk voor het MKB om zich te realiseren dat de kosten zich vaak op wat kortere termijn aanbieden, terwijl de besparingen over een langere termijn gerekend worden.
Dus ja, door het energiegebruik te verlagen, dalen de CO2 uitstoot en de kosten, maar dit vergt absoluut een langere termijn visie.

Met de Co2prestatieladder bijdragen aan een beter milieu

De CO2-Prestatieladder is een initiatief uit de markt. Een duidelijk teken dat ook de ondernemer verder kijkt dan winst alleen.  Het milieu en de maatschappij staan bij hem/haar op het netvlies. Een goede ondernemer combineert deze factoren (milieu en maatschappij) wel met de bedrijfsprocessen. Hij of zij kijkt wat zij doet, waar het beter kan en wat dat oplevert. Een duurzame ondernemer neemt daarbij ook het milieu en de maatschappij in ogenschouw en is bereid op korte termijn te investeren om op langere termijn te winnen