CO2-prestatieladder

Wij begeleiden u op uw weg naar certificering van de CO2-prestatieladder.

Waarom zou u zich toeleggen op het reduceren van de energiestromen binnen uw bedrijf?

  • kostenbesparing: wat u niet uitgeeft, hoeft u niet terug te verdienen.
  • efficiëntere werkprocessen: zijn er geen verspillingen in het werkproces geslopen? Denk aan transport, voorraadbeheer, onnodige beweging, vertraging, overproductie, etc
  • bijdragen aan een beter milieu: door zuiniger om te gaan met het energieverbruik, laat uw bedrijf een lagere CO2footprint achter.

Invalshoeken CO2-prestatieladder gevolgd door neutral | footprint programma

  • Inzicht: inventariseren en monitoren van de energiestromen
  • Ambitie: energie efficiëntie plan.  Welke doelstellingen en maatregelen kunnen worden genomen om het energie verbruik terug te brengen
  • Transparantie: vastleggen van de in- en externe communicatie strategie
  • Participatie: Streven naar een klimaat neutrale bedrijfsvoering en deelnemen aan sectorinitiatieven op het gebied van hernieuwbare energie bronnen.

Wilt u meer informatie neem dan contact op met pleunie@neutralcompany.nl